Yttre rekond inkl motortvätt, Lackskyddsbehandling: Perma5ive