Yttre rekond utförd. Lackskydd m P.T.F.E bas (Teflon)