Kupérekond i arbetsfordon utfört inkl klädseltvätt